banner
González, R.

Rehabilitación médica/ González R. - Barcelona: Masson, 1996 - Paper

84-458-0483-9


Afàsia
Amputació
Articulacions
Artritis
Artritis reumatoide
AVD
Cecs
Ceguesa
Cinesiologia
Cinesiteràpia
Discapacitat
Discapacitat cognitiva
Discapacitat física
Discapacitat intel·lectual o mental
Discapacitat motora
Discapacitat sensorial
Discapacitats
Discapacitats físics
Discapacitats motrius
Discapacitats psíquics
Discapacitats sensorials
Dolor
electroteràpia
Ergonomia
Esclerosi múltiple
Extremitats
Extremitats inferiors
Extremitats superiors
Fisioteràpia
fisioteràpia respiratòria
Fisioterapeutes
Hemiplègia (Sistema motor)
Ictus
Lesió cerebral
Lesió medul·lar
Lumbàlgia
Mèdul·la espinal
Malaltia d'Alzheimer
Malaltia de Parkinson
Massatge
MPOC
Neonatologia
Neurologia
Neuropatia cerebral
Neuropatia espinal
Ortesi
Paràlisi
Paràlisi cerebral
Psiquiatria
Teràpia Ocupacional
Teràpies complementàries
Traumatisme
Valoració
Valoració funcional
Rehabilitació
Sida
Hidroteràpia

615.83

Powered by Koha